Intergrupa Anonimowych Alkoholików “100% BOB”

obszar Holandii oraz północnej Belgii

“Już w połowie drogi zadziwiają nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów „pogoda ducha” i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się nasz cały stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami nie byliśmy w stanie dla siebie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy.”

“Obietnice programu AA”, fragment rozdziału VI “Anonimowi Alkoholicy”

Data:

Wydarzenie:

Adres:

27-29.09.2024

Spotkanie Regionu Europa

Comblain-la-Tour

17.03.2024

Intergrupa 

Venlo

Wszystkie wydarzenia związane z działalnością grup mityngowych AA intergrupy “100% Bob” znajdziesz na stronie Regionu Europa pod poniższym linkiem: