Intergrupa Anonimowych Alkoholików “100% BOB”

obszar Holandii oraz północnej Belgii

Czym jest Program Dwunastu Kroków?

Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików to program skierowany do osób uzależnionych od alkoholu. Ma on być pomocą przy wyjściu z nałogu. Jest to zbiór zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików, który należy stopniowo realizować przy pomocy opiekuna (zwanego sponsorem), który również jest trzeźwiejącym alkoholikiem.

Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików

1.

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

2.

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3.

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4.

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5.

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7.

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9.

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10.

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11.

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12.

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.